ผลงานด้านการตรวจสอบพลังงาน

Our Customers

              เราคือผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบจริง โดยมีผลงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจากลูกค้าที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์

    

            

     

                    


 

ผลงาน การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ประเภท : โรงงานควบคุม

 1. 10779-1004     บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
 2. 13122-0061     บริษัท ทองเสียง จำกัด
 3. 17020-1007     บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 4. 19209-1004     บริษัท อิเดมิตสึ ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 5. 20112-0001     บริษัท ไทยอัมบิก้า เคมีคัลส์ จำกัด
 6. 20131-0039     โรงงาน เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 7. 20221-0009     บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 8. 20292-1001     บริษัท สยาม โซมาร์ จำกัด
 9. 20292-1003     บริษัท สตาร์ พลัส เคมีคอล จำกัด
 10. 22111-0002     บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
 11. 22111-0011     บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
 12. 22111-0017     บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 13. 20114-0003     บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
 14. 22191-1012     บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด
 15. 22191-1013     บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัด
 16. 22199-0038     บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด
 17. 22220-0052     บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด
 18. 22220-1059     บริษัท มินิกริป (ประเทศไทย) จำกัด
 19. 22230-0006     บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 20. 22299-0048     บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
 21. 22299-0050     บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
 22. 22299-0063     บริษัท แคนนอน ไฮ-เทศ (ประเทศไทย) จำกัด
 23. 22299-0178     บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิล เพชรบุรี จำกัด
 24. 24209-1001     บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด
 25. 25910-0046     บริษัท เอ็นโด ฟอร์จจิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 26. 25921-0018     บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด (สาขาศรีราชา)
 27. 25949-0017     บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัด
 28. 26103-1012     บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด 999/14
 29. 26109-0005     บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 30. 26109-0011     บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 31. 26109-0012     บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 32. 26109-0056     บริษัท คอมพาร์ท พริซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 33. 26109-0063     บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 34. 26109-0066     บริษัท คอมพาร์ท พริชิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 35. 26109-0103     บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 36. 26109-1010     บริษัท โตโย คะโค (ประเทศไทย) จำกัด
 37. 26202-1007     บริษัท คอมพาร์ท พริชิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 38. 26209-0001     บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
 39. 28170-0004     บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
 40. 28170-0010     บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
 41. 28191-0019     บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
 42. 28230-0013     บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด
 43. 29101-1003     บริษัท เคียวว่า คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 44. 29102-0021     บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 45. 29302-1005     บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 46. 29309-0009     บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
 47. 29309-0026     บริษัท เอนไกไทย จำกัด
 48. 29309-0040     บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด
 49. 29309-0041     บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด
 50. 29309-0141     บริษัท อาซาอี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
 51. 29309-0145     บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
 52. 29309-0186     บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 53. 29309-0204     บริษัท โตโกะ เซอิซากุเซียว (ประเทศไทย) จำกัด
 54. 30911-0001     บริษัท ไทยฮอนค้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 55. 30911-0003     บริษัท ไทยฮอนค้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 56. 32501-0002     บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) จำกัด
 57. 22111-0017     บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงาน การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ประเภท : อาคารควบคุม

 1. 36002-0004     บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
 2. 47112-0085     อาคารเชียร์ ไฮเปอร์ มาร์ท
 3. 47112-0145     บิ๊กซีสาขาราชบุรี
 4. 47112-0147     บิ๊กซีสาขาบ้านโป่ง
 5. 47112-0154     บิ๊กซีสาขานครปฐม
 6. 47112-0163     บิ๊กซีสาขามหาชัย
 7. 47112-0165     บิ๊กซีสาขาเพชรบุรี
 8. 47112-0267     บิ๊กซีสาขากระบี่
 9. 47112-0269     บิ๊กซีสาขาภูเก็ต
 10. 47112-0271     บิ๊กซีสาขาภูเก็ต 2
 11. 47112-0273     บิ๊กซีสาขาสุราษฎร์ธานี
 12. 47112-0278     บิ๊กซีสาขาสมุย
 13. 47112-0283     บิ๊กซีสาขาชุมพร
 14. 47112-0286     บิ๊กซีสาขาหาดใหญ่
 15. 47112-0288     บิ๊กซีสาขาหาดใหญ่ 2
 16. 47112-0293     บิ๊กซีสาขาปัตตานี
 17. 47112-1024     บิ๊กซีสาขาสตูล
 18. 47112-1050     บิ๊กซีสาขาตรัง
 19. 47112-1051     บิ๊กซีสาขาสมุทรสงคราม
 20. 47112-1063     บิ๊กซีสาขากาญจนบุรี
 21. 47112-1115     บิ๊กซีสาขานาทวี
 22. 47112-1116     บิ๊กซีสาขาระนอง
 23. 47190-0068     ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
 24. 47190-0069     ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
 25. 47190-0108     ศูนย์การค้า คลังพลาซ่า
 26. 47190-0109     ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์
 27. 47190-1056     คลัง วิลล่า
 28. 52101-1011     บริษัท อินเตอร์เชีย จำกัด
 29. 52291-0008     บีเอฟเอส คาร์โก้
 30. 55101-0016     โรงแรมแรมแบรนดท์
 31. 55101-0030     โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
 32. 55101-0034     โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนต์ สุขุมวิท
 33. 55101-0036     โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
 34. 55101-0037     โรงแรมราชา
 35. 55101-0051     โรงแรมเอเชีย
 36. 55101-0059     โรงแรม รอยัลออคิดเชอราตัน
 37. 55101-0066     โรงแรมนานา โฮเต็ล
 38. 55101-0070     โรงแรม ซีนิท สุขุมวิท กรุงเทพฯ
 39. 55101-0074     โรงแรมอาร์ ดี
 40. 55101-0132     โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
 41. 55101-0133     โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 42. 55101-0136     โรงแรมกรุงศรีรีเวอร์
 43. 55101-0176     อาคารสตาร์อพาร์ทเมนท์
 44. 55101-0177     โรงแรมสตาร์
 45. 55101-0264     โรงแรม เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต
 46. 55101-0295     โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีซรีสอร์ท ภูเก็ต
 47. 55101-1003     โรงแรม เซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก
 48. 55101-1013     โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนซั่น กรุงเทพ
 49. 55101-1041     โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท
 50. 55101-1074     นาซ่า เวกัส โฮเท็ล
 51. 55101-1095     Pullman Phuket Panwa Beach Resort
 52. 55101-1095     โรงแรมเรดิสสัน พลาซา รีสอร์ท ภูเก็ต พันวา บีช
 53. 55101-1157     โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล รีเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด
 54. 55909-0008     อาคารแรมแบรนต้ ทาวเวอร์เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์
 55. 68102-0027     อาคาร รัซต์ภาคย์
 56. 68102-0028     บริษัท ศิวะโฮลดิ้ง จำกัด
 57. 68102-0104     อาคารบุปพจิต
 58. 68104-0004     บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด
 59. 68104-0046     อาคารเคี่ยนหงวน 1, อาคารเคี่ยนหงวน 2
 60. 68104-0076     อาคารบุปผจิต
 61. 68104-0077     บริษัท เกษมทรัพย์ จำกัด
 62. 68104-0083     อาคารอินโดสุเอซ
 63. 68104-0096     ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
 64. 68104-0108     อาคารต๊อกเตอร์เกฮาร์ด ลิงค์
 65. 68104-0109     อาคารอัลม่าลิงค์
 66. 68104-0123     อาคารไว้ท์กรุ๊ป
 67. 68104-0139     อาคารเอเชีย
 68. 68104-1016     บริษัท พูนพินโฮลดิ้ง จำกัด
 69. 90002-0003     โรงละคร สยามนิรมิต
 70. 93111-1011     บริษัท พี.โอ.ซี.ฟีนิกซ์ โกลด์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด