Enginova Co.,Ltd.

“Engineering Innovation” เรามุ่งมั่นสู่การสร้างนวัตกรรมในงานวิศวกรรม

วิสัยทัศน์

“Engineering Innovation” เรามุ่งมั่นสู่การสร้างนวัตกรรมในงานวิศวกรรม

พันธกิจ

เราจะทำงานอย่างมี “จรรยาบรรณ” เพื่อรักษาเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพวิศวกร
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ผลงานงานตรวจวัด-วิเคราะห์สมรรถนะ / ประสิทธิภาพเครื่องจักร

บริษัทฯ มีประสบการณ์มายาวนาน และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 100 แห่ง
จึงมั่นใจได้ว่า บริษัท เอ็นจิโนวา จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีประสบการณ์ในการทำงานสูงในอันดับต้น ๆ ของวงการ

ลูกค้าของเรา