งานตรวจวัด

งานตรวจวัด-วิเคราะห์สมรรถนะ / ประสิทธิภาพเครื่องจักร

          เรามีบริการตรวจวัดและวิเคราะห์สมรรถนะ / ประสิทธิภาพของเครื่องจักร และการใช้พลังงานของเครื่องจักร ด้วยวิธีการและเครื่องมือตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน ได้รับการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ โดยทีมงานวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในการทำงานมายาวนาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรม และด้านเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงการตรวจวัดพิสูจน์ผลของมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วย

งานตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) และการตรวจสอบความสูญเสียจากลมรั่ว (Air Leak)

 

งานตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)

งานตรวจวัดประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ (ฺSteam Boiler), หม้อต้ม (Hot Oil Boiler) และเตาเผา (Furnace)

 

งานตรวจวัด และรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า (Electrical System)

Copyright © 2021 Enginova Co.,Ltd. All rights reserved.