Enginova Co.,Ltd.

“Engineering Innovation” เรามุ่งมั่นสู่การสร้างนวัตกรรมในงานวิศวกรรม

ตัวอย่างภาพถ่ายงานบำรุงรักษา

งานบำรุงรักษาหม้อแปลง และระบบไฟฟ้าประจำปี (Electrical System)

การทำงานในที่อับอากาศ (Confined Space)